O pokretaču projekta

Autor projekta je Saša Vitale, arheolog i ronilac, zaljubljenik u arheologiju i povijest biogradskog kraja i Dalmacije. Rođen u Zagrebu 1968, rado ističe Biograd kao svoj grad i činjenicu da je  potomak  istaknutih biogradskih obitelji 19. stoljeća. Ronjenjem se aktivno bavio dugi niz godina, prilikom čega je obišao gotove sve potopljene arheološke lokalitete u Pašmanskom kanalu. Sve to bilo je presudno za odabir studija arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija i nakon diplome sudjelovao je u brojnim arheološkim istraživanjima kako na kopnu tako i na hidro-arheološkim istraživanjima. 2012. voditelj je znanstvenog  istraživanja na lokalitetu  Dvigradu u Istri u sklopu projekta Regione Veneto "Progetto Duecastelli - Una citta Veneta abbandonata dell’Istria Medievale Interventi valorizzazione e musealizzazione". Ovaj projekt ima za cilj očuvanje i revitalizaciju lokaliteta Dvigrad sustavnim iskopavanjem i konzervacijom, te izradu projektne dokumentacije kao preduvjeta za pretvaranje lokaliteta u arheološki park. Ciljevi koji su postavljeni u ovom projektu bili su pokretač ideje da bi se takav koncept trebao primijeniti i na nekom od lokaliteta  u Biogradskoj regiji, a lokalitet Bošana bio je logičan izbor. Kao dodatni motiv za djelovanje je briga za prirodu i želja da se očuva mediteranski krajolik koji nestaje na potezu od Zadra prema Biogradu i  pretvara se u  neprekinuti niz  kuća i apartmana. Nužnost zaštite arheološkog lokaliteta Bošana i prirode, te kulturne baštinu uopće, bez kojih nema identiteta zajednice, vidi  kao poziv za pokretanje arheološkog projekta Bassana koji bi trebao ponuditi drugačiji koncept arheološkog lokaliteta.

Kultura i prezentacija kulture u turističkom okružju kakvo je biogradsko vidi kao značajno za lokalnu zajednicu,  koja u tome  treba osjetiti priliku za vlastitu afirmaciju.

Vezano uz arheološke metode istraživanja autor pokazuje zanimanje za nedestruktivne metode istraživanja magnetometrom i georadarom, te arealnu arheologiju.

Kao educirani uzgajivač i prerađivač ljekovitog i medonosnog bilja vidi potencijal u uzgoju kvalitetnog mediteranskog ljekovitog bilja na površinama koja su danas samo potencijalna gradilišta, što bi u programima i sprezi sa prezentacijom arheološkog lokaliteta  bio dobar spoj.

Zahvale:

Ovaj projekt u ovoj fazi ne bi bilo moguće izvesti bez dobrih i vrijednih ljudi koji su pridonijeli svatko na svoj način da se informacija o arheološkom projektu Bassana postavi na internet te postane okosnica za komunikaciju.

 

Zahvaljujem:

Draženko Samardžić – ravnatelj Zavičajnog muzeja u Biogradu, uvijek na pomoći i podršci, ljubazno nam je  ustupio grafičke materijale za izradu web-stranica.

Doc.dr.sc. Mato Ilkić – sa Sveučilišta u Zadru, Odjel za arheologiju koji nam je ljubazno ustupio fotografije sa istraživanja u Bošani 2009.

Andrej Malešević – zahvala na lektoriranju teksta i izvrsnom engleskom prijevodu.

Dubravku Vlahoviću – na zračnim snimkama, grafičkom dizajnu, pripremi i izradi web-stranice projekta Bassana.

Kontakt informacije

Za sve informacije možete me kontaktirati na:

 

Mobile: ++385 99 637 49 47

E-mail: info@bassana.org

 

ili putem ovog mail obrasca:

Submitting Form...

The server encountered an error.

Poruka poslana

Podrška i sudjelovanje u projektu