Bassana - Rimska villa  rustica i luka

Arheološki lokalitet Bošana

Na dalmatinskoj obali u Hrvatskoj, na blagoj padini plodnog polja između današnjih gradova Biograda i Sv. Filipa i Jakova, nalazi se jedan od značajnih arheoloških lokaliteta iz doba rimskog carstva, villa rustica u uvali Bošana.

Smještena je na pitomom  primorju sjeverne Dalmacije, obali koja se blago spušta prema moru, plitkim morem s pješčanim dnom  te okrenuta na sunce tijekom cijelog dana.

Rimsku vilu okruživala je zaravan s kvalitetnom zemljom crvenicom, koja se pružala uz morsku obalu u dužinu oko 1600 m i širinu oko 430 metara, što je ukupnu površinu od oko 70 hektara zemlje činilo glavnom osnovom ovog rimskog poljoprivrednog dobra.  Pročitaj više

 

Arheologija - ekologija

Projekt „Bassana rimska villa rustica i luka“, nastao je iz razmišljanja o potrebi da se istraži arheološki lokalitet Bošana, značajan ostatak iz antičkog doba na rivijeri Biograda na Moru. Istraživanje ville rustice Bassane ima kao krajnju fazu namjeru da se na tom dijelu obale realizira arheološki park koji bi bio nukleus za osnivanje vezanih tematskih parkova (botanički ili geo-park) na okolnim površinama, koji bi bili zalog očuvanja prirodnog pojas plodnog zemljišta između gradova Biograda i Sv. Filipa i Jakova.

Ovi postavljeni ciljevi okrenuti su prvenstveno zaštiti kulturne baštine i očuvanju pripadajućeg prirodnog pojasa od devastacije na način uključivanja u aktivnu zaštitu.

Svjedoci smo procesa devastacija hrvatske obale, prekomjerne i neprimjerene izgradnje apartmanskih zgrada i turističkih naselja koja nepovratno uništavaju resurse i karakter lokalne zajednice. Jedna od trenutno glavnih komparativnih prednosti hrvatske obale Jadrana jest očuvana priroda i umjerena urbaniziranost, koja se u ime profita devastira i oduzima cijeloj zajednici. U tom agresivnom procesu arheološki lokaliteti ne prolaze ništa bolje od prirodnog krajolika, te često bivaju uništavani prije nego što ih struka ima priliku kvalitetno istražiti.

Rješenje ovog problema leži u mogućnosti da se arheološki lokalitet stavi u funkciju kulturno-turističkog proizvoda koji će razviti aktivnosti kojima će stvoriti dostatna sredstva za svoje postojanje.

Samo za održivost takvog projekta provodit će se gospodarske aktivnosti vezane uz kulturu, edukaciju, proizvodnju i ugostiteljstvo koje se mogu osmisliti na arheološkom lokalitetu Bošana, u Gradu Biogradu i Zavičajnom muzeju Biograd na Moru. Ovi ekonomski zadaci i rješenja bit će usmjereni prvenstveno prema lokalnoj zajednici koja se svojim resursima treba uključiti u realizaciju pojedinih segmenata projekta, što će pridonijeti ekonomskom probitku grada Biogradu te turističkoj promociji grada i regije.

Suradnja

Istraživački projekt „Bassana villa rustica i luka“ ima namjeru ustanoviti odnose sa znanstvenim ustanovama, Institutima, Muzejima i Sveučilištima koji bi bili zainteresirani za sudjelovanje u realizaciji istraživanja lokaliteta Bošana.

U smislu ostvarenja zajedničke suradnje s vanjskim organizacijama projekt je otvoren za ideje i aktivnosti koje bi se mogle izvoditi na lokalitetu za potrebe znanstvenih radova, edukaciju studenata i održavanje specijaliziranih tečajeva.

Arheološka istraživanja koja se mogu provoditi na lokalitetu Bošana obuhvaćaju prvenstveno kopneni dio koji još nije sustavno istraživan, te je stoga primaran. Postoji i podmorski dio lokaliteta, pomorska luka koja je bila predmetom istraživanja u više navrata i koja također može može ući u ponudu istraživačkih programa. Svi zahtjevi za realizaciju arheološkoga projekta mogu biti ostvareni u suradnji s lokalnom zajednicom, gdje je povrh logističkih usluge moguće dobiti i svu stručnu podršku za provedbu takve suradnje.

Lokalni muzej, globalno djelovanje

U projektu „Bassana villa rustica i luka“ sudjeluje kao pokrovitelj i partner Zavičajni muzej u Biogradu na Moru, koji je u provedbi projekta nezaobilazno mjesto za održavanje radionica, predavanja i seminara za sudionike projekta i zainteresiranu publiku. Muzej će u sklopu svojih aktivnosti na temu lokaliteta Bošana izraditi izložbu kojom će informirati stručnu i kulturnu javnost o istraživačkim dostignućima projekta. Periodično će se takva tematska izložba nadopunjavati po proteku svake istraživačke sezone, što će održavati kontinuitet u informiranju i prisutnost u medijima. Muzej će također organizirati izdavanje publikacija, stručnih i popularnih vezanih za istraživanje, kojima će se dodatno skrenuti pozornost javnosti na projekt Bassana.

Bitan dio predstavljat će edukativne aktivnosti koje će provoditi Zavičajni muzej Biograd na Moru, kao što su predavanja i tečajevi. Dobar je primjer praksa održavanja tečaja glagoljice u Zavičajnom muzeju, starog hrvatskog pisma koje se posredstvom Benediktinaca očuvalo na biogradskom području dugi niz stoljeća.

Ovakvim djelovanjem Zavičajni muzej Biograd na Moru doprinijet će promociji kulturnih aktivnosti projekta Bassana, ali i turističkog odredišta Biograd na Moru koji će tako dobiti još jednu zvjezdicu na karti kao kulturna destinacija.

Edukacija, kultura, priroda

Projekt Bassana će osim organizacije arheoloških istraživanja ponuditi zainteresiranim skupinama tečajeve eksperimentalne arheologije te znanje i praksu starih tehnika i zanata. Ovakve teorijske i praktične radionice i tečajeve vodit će stručnjaci koji se usko bave ovim područjima, te imaju dovoljno znanja i iskustva koje mogu prenijeti dalje. Zbog širine predmeta koji se mogu obrađivati, a koji često nisu vezani isključivo za arheologiju, edukaciju će provoditi stručnjaci iz drugih struka čije se znanje isprepliće i bitno je za modernu arheološku multidisciplinarnu interpretaciju.

Očuvanje prirode je prioritet i zadaća svakog pojedinca i zajednice! Mediteranski okoliš nestaje pod pritiskom turističke industrije i društvene nebrige i nekulture. Potrebno je stalno upozoravati na opasne devastacije krajobraza koje nam se dešavaju, a kojih često nismo niti svjesni. Jedan od ciljeva projekta Bassana je zaštita prirodnog pojasa plodne zemlje između gradova Biograda i Sv. Filipa i Jakova od daljnje izgradnje. Podrazumijeva se da bi se na području budućeg arheološkoga parka dio prirode sačuvao od daljnje urbanizacije i devastacije, ali radi očuvanja šireg pojasa ponudili bi se na izradu botanički i geološki tematski park koji svojom prezentacijom ne bi prirodu devastirali nego promovirali i približili široj publici. Na tom tragu su edukacijske aktivnosti koje treba ponovno oživjeti i staviti u fokus, na primjer poznavanje i upotreba mediteranskog bilja. Poseban naglasak bio bi na njegovim ljekovitim svojstvima te važnosti za medicinu i zdravlje kako na Mediteranu tako i u cijeloj Europi tijekom povijesti.

Podrška i sudjelovanje u projektu